Som pasient har du lov til å klage

Pasientrettigheter er hovedsakelig nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven.

Pasientklage er en viktig rettighet som Kurbadet ønsker at våre pasienter skal benytte seg av når de opplever hendelser som ikke er bra.

Loven skal sikre deg lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi deg som pasient rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten, slik som Kurbadet.

Nedenfor kan du lese mer om dine rettigheter som pasient ved Kurbadet.