Nevromuskulære lidelser - voksne

Dette rehabiliteringstilbudet er tilpasset personer med nevromuskulære sykdommer.

Eksempler på diagnoser er: Dystrofia Myotonika, Charcot Marie Tooth, Limb Girdle, polynevropati med flere.

Slik søker du plass