Mestringsopphold med arbeidsfokus

Er du plaget med stress, smerte og slitenhet? Har du vansker med å se hvordan du skal klare å stå i jobben din?

Vi tilbyr fem dager i Mestringsopphold med arbeidsfokus, med undervisning, samtaler og trening. Dette vil gi deg flere redskaper for egen mestring.