Kreft og lymfødem

Dette tilbudet er tilpasset personer som har gjennomgått kreftbehandling eller -kirurgi og har vesentlig redusert funksjonsnivå. Vanlige plager er utmattelse/fatigue, ernæringsproblematikk, hevelser/lymfødem og ulike smertetilstander.

Slik søker du plass