Intensiv språktrening (CIST/ILAT)

CIST/ILAT - Constraint Induced Språkterapi/ Intensive Language-action therapy– er en metode som skal bidra til at pasienter med afasi kan få bedret talefunksjon. Kurbadet sitt tilbud er basert på gruppesamtaler som gir en mer naturlige situasjoner enn tradisjonelle individuelle tilbud - noe som styrker overføringsverdien til dagliglivet.

Slik søker du plass