Foto: Shutterstock #397589176

Hjertesykdommer

Dette rehabiliteringstilbudet er aktuelt umiddelbart etter sykehusopphold, eller senere i forløpet avhengig av sykdomsutviklingen.

Slik søker du plass