Hjerneslag og ervervede hjerneskader

Personer som har hatt hjerneslag eller fått andre hjerneskader har i mange tilfeller behov for intensiv rehabilitering. Hos Kurbadet kan du få et individuelt tilpasset opphold både i fasen rett etter sykehusoppholdet og senere i forløpet.

Slik søker du plass