Barnegruppe

Barn og ungdom i aldersgruppen 4 til 18 år og som har cerebral parese, nevromuskulære sykdommer, medfødt eller ervervet sykdom/skade har siden 2011 kunne motta individuelt tilpasset rehabilitering. Tilbudet har fått gode tilbakemeldinger fra barn, ungdom og foresatte.

Slik søker du plass