Arbeidsrettet rehabilitering

Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke din arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.

Slik søker du plass