Informasjon om smitteverntiltak og situasjonen rundt koronavirus

Bilde av koronavirus
Foto: CDC, Alissa Eckert

 

Kurbadet har med bakgrunn i pågående utvikling av Koronavirus i Norge iverksatt en rekke tiltak.

Det primære formålet med tiltakene er å ivareta optimal sikkerhet for pasientene som er på opphold.

Kurbadet har satt krisestab og situasjonen overvåkes fortløpende på bakgrunn av informasjon og råd utstedt av Folkehelseinstituttet (FHI) og en løpende situasjonsvurdering i forhold til driften.

Spørsmål og svar
Hvem kan møte til opphold hos oss?
 • Helse Nord har inngått avtale om rehabilitering / oppfølging av prioriterte pasientgrupper
  I henhold til retningslinjer fra Helsedirektoratet skal det sikres nødvendig oppfølgning av pasienter
  i prioriterte grupper. Kurbadet hjelper Helse Nord i dette arbeidet. I all hovedsak vil dette være
  pasienter som kommer fra andre enheter i spesialisthelsetjenesten som henvises direkte til oss.
  Også noen pasienter i senere faser som har fått ny betydelig funksjonssvikt kan henvises fra
  primærhelsetjenesten etter normale rutiner.
   
 • Alle andre planlagte inntak er utsatt inntil videre. Berørte pasienter blir kontaktet.

  Se også informasjon fra Helse Nord om redusert rehabiliteringstilbud i
  regionen grunnet situasjonen her.

Ellers gjelder også følgende generelle retningslinjer for opphold:

 • Pasienter/ledsagere som har vært utenfor Norden de siste 14 dagene skal ikke møte til opphold. 
 • Pasienter/ledsagere som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene skal ikke møte til opphold.
 • Pasienter/ledsagere som har medlemmer i sin husstand som sitter i hjemmekarantene skal ikke møte til opphold.
 • Pasienter/ledsagere som ikke kommer inn under ovenstående punkter kan møte til opphold som planlagt.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med inntakskontoret ved på telefon 77 66 88 11 (08:30 - 11:30)

Besøk

Av smittevernhensyn er det svært begrenset besøksmuligheter ved Kurbadet 

 • Pasienter kan ikke ta imot besøk. 
 • Vi tar for tiden ikke imot studenter.
 • Ved virksomhetsbesøk gjøres det en kartlegging og risikovurdering. 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med oss på telefon 77 66 88 00.

Informasjon om bruk av fasilitetene
 • Kurbadet tar for tiden ikke imot besøkende.
 • Alle innendørs aktivitesfasiliteter er stengt for alle unntatt våre pasienter.
 • Dette gjelder også vårt treningssenter LEVVEL
Interne smitteverntiltak
 • Desinfeksjon av flater som er gjenstand for mye håndkontakt minst to ganger i døgnet.
 • Desinfeksjon av treningsapparater minst en gang i døgnet.
 • Vask/desinfeksjon på fellestoaletter minst to ganger i døgnet.
 • Desinfisering av avreiserom.
 • Informasjon og opplæring av pasienter vedrørende smitteforebygging.
 • Ingen buffet/selvbetjening i spisesal.
 • Dispensere for hånddesinfeksjon ved alle innganger og fellesrom.
 • Oppfordring til å unngå å håndhilse og nærkontakt.