Informasjon om våre tilbud og tiltak i forbindelse med Covid-19

Bilde av koronavirus
Foto: CDC, Alissa Eckert

 

Spørsmål og svar
Hvem kan møte til opphold hos oss?
 • Helse Nord har inngått avtale om rehabilitering / oppfølging av prioriterte pasientgrupper
  Se informasjon over vedrørende dette.
   
 • Ordinær rehabilitering
  Se informasjon over med tanke på prioriterte grupper. Pasienter dette gjelder vil bli
  særskilt kontaktet enten pr telefon eller brev.
   
 • Opphold utover dette utsatt inntil videre.
  Berørte pasienter blir kontaktet enten pr telefon eller brev.

  Se også informasjon fra Helse Nord om redusert rehabiliteringstilbud i
  regionen grunnet situasjonen her.

Ellers gjelder også følgende generelle retningslinjer for opphold:

 • Pasienter/ledsagere som har symptomer skal ikke møte til opphold. Ta kontakt for veiledning.
 • Pasienter/ledsagere som har vært utenfor Norden de siste 14 dagene skal ikke møte til opphold. 
 • Pasienter/ledsagere som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene skal ikke møte til opphold.
 • Pasienter/ledsagere som har medlemmer i sin husstand som sitter i hjemmekarantene skal ikke møte til opphold.
 • Pasienter/ledsagere som ikke kommer inn under ovenstående punkter kan møte til opphold som planlagt.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med inntakskontoret ved på telefon 77 66 88 11 (08:30 - 11:30)

Besøk

Av smittevernhensyn er det svært begrenset besøksmuligheter ved Kurbadet 

 • Pasienter kan ikke ta imot besøk. 
 • Vi tar for tiden ikke imot studenter.
 • Ved virksomhetsbesøk gjøres det en kartlegging og risikovurdering. 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med oss på telefon 77 66 88 00.

Informasjon om bruk av fasilitetene
 • Kurbadet tar for tiden ikke imot besøkende.
 • Alle innendørs aktivitesfasiliteter er stengt for alle unntatt våre pasienter.
 • Dette gjelder også vårt treningssenter LEVVEL
Interne smitteverntiltak
 • Desinfeksjon av flater som er gjenstand for mye håndkontakt minst to ganger i døgnet.
 • Desinfeksjon av treningsapparater minst en gang i døgnet.
 • Vask/desinfeksjon på fellestoaletter minst to ganger i døgnet.
 • Desinfisering av avreiserom.
 • Informasjon og opplæring av pasienter vedrørende smitteforebygging.
 • Ingen buffet/selvbetjening i spisesal.
 • Dispensere for hånddesinfeksjon ved alle innganger og fellesrom.
 • Oppfordring til å unngå håndhilsing og nærkontakt i henhold til sentrale retningslinjer