Informasjon om våre tilbud og tiltak i forbindelse med Covid-19

Bilde av koronavirus
Foto: CDC, Alissa Eckert

 

Spørsmål og svar
Hvem kan møte til opphold hos oss?
 • Helse Nord har inngått avtale om rehabilitering / oppfølging av prioriterte pasientgrupper
  Se informasjon over vedrørende dette.
   
 • Ordinær rehabilitering
  Se informasjon over med tanke på prioriterte grupper. Pasienter dette gjelder vil bli
  særskilt kontaktet enten pr telefon eller brev.
   
 • Opphold utover dette utsatt inntil videre.
  Berørte pasienter blir kontaktet enten pr telefon eller brev.

  Se også informasjon fra Helse Nord om redusert rehabiliteringstilbud i
  regionen grunnet situasjonen her.

Ellers gjelder også følgende generelle retningslinjer for opphold:

 • Pasienter/ledsagere som har symptomer skal ikke møte til opphold. Ta kontakt for veiledning.
 • Pasienter/ledsagere som har vært utenfor Norden de siste 10 dagene skal ikke møte til opphold. 
 • Pasienter/ledsagere som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset i løpet av de siste 10 dagene skal ikke møte til opphold.
 • Pasienter/ledsagere som har medlemmer i sin husstand som sitter i hjemmekarantene skal ikke møte til opphold.
 • Pasienter/ledsagere som ikke kommer inn under ovenstående punkter kan møte til opphold som planlagt.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med inntakskontoret ved på telefon 77 66 88 11 (08:30 - 11:30)

Smittevernrutiner for pasienter og besøkende

Det er svært lav smitterisiko for COVID-19 for tiden og derfor reviderer RNNK sine smittevernrutiner for våre pasienter.

Det viktigste er fortsatt å følge de basale smittevernrutinene:

 1. Holde minst 1 meter, helst 2 meter, avstand til andre.
 2. Hyppig håndvask og sprit der håndvask ikke er mulig.

Andre smittevern rutiner ved RNNK:

 • Adgangskontroll: vi fortsetter adgangskontrollen for alle pasienter og besøkende. Alle besøkende til inneliggende pasienter må fylle ut adkomstskjemaet i resepsjonen.
 • Trening på treningssalen: pasientene bes vaske hendene før og etter bruk og sprite kontaktflatene på treningsapparatene etter endt bruk.
 • Pasientbesøk: maks 3 besøkende innendørs om gangen.  Besøkende skal kun oppholde seg i resepsjonsområdet.
 • Dagpasienter: disse må gjennom adgangskontrollen hver dag.

 

 • Helgepermisjon: Følgende retningslinjer gjelder:
  • Følge basale smittevernrutinene (avstand og håndhygiene).
  • Må avtales på forhånd og sjekke ut/inn i Resepsjonen 
  • Kun besøk til familie og nære venner og ikke større fester og andre samlinger.
  • Det må gis beskjed i resepsjonen både ved avreise og ankomst.
  • Vanlig adgangskontroll ved endte permisjon. 
  • Om nødvendig rapportering på hvem man har vært sammen med for smittesporing.

 

 • Butikker: RNNK tillater besøk til butikker. Følgende retningslinjer gjelder:
  • Følg basale smittevernrutiner (avstand og håndhygiene). 
  • Må avtales på forhånd og sjekke ut/inn i Resepsjonen
  • Pasienten må selv skaffe skyss – unngå offentlig transport.
  • Vanlig adgangskontroll ved tilbakekomst. 
  • Om nødvendig rapportering på hvor man har vært for smittesporing.

Videre gjelder også:

 • Vi tar for tiden ikke imot studenter.
 • Ved virksomhetsbesøk gjøres det en kartlegging og risikovurdering. 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med oss på telefon 77 66 88 00.

Interne smitteverntiltak
 • Desinfeksjon av flater som er gjenstand for mye håndkontakt minst to ganger i døgnet.
 • Desinfeksjon av treningsapparater minst en gang i døgnet.
 • Vask/desinfeksjon på fellestoaletter minst to ganger i døgnet.
 • Desinfisering av avreiserom.
 • Informasjon og opplæring av pasienter vedrørende smitteforebygging.
 • Ingen buffet/selvbetjening i spisesal.
 • Dispensere for hånddesinfeksjon ved alle innganger og fellesrom.
 • Oppfordring til å unngå håndhilsing og nærkontakt i henhold til sentrale retningslinjer