Mestringsopphold med arbeidsfokus

Et femdagers gruppebasert mestringsopphold med individuell oppfølging viser seg å passe godt for personer som står i fare for å bli og/eller har blitt sykemeldt.

Rehabiliteringstilbudene våre

27 forskjelliger tilbud innen nevrologiske lidelser, muskel og arbeidsrettet rehabilitering.