Ventetider

Ventetid på rehabilitering varierer avhengig av behandlingsbehov, årstid og høytider.

Ventetidsoversikt

Nedenfor er lenke til oversikten så viser gjennomsnittlig forventet ventetid - i antall uker - til de ulike tilbudene ved private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Nord. Oversikten oppdateres månedlig.

Ventetida må anses som veiledende. Hver henvisning behandles individuelt og der det er beskrevet medisinskfaglige grunner for prioritering i henvisningen, blir ventetida ofte kortere.

Ingen ventetid: direkte fra sykehus

Ved følgende rehabiliteringstilbud overføres pasientene direkte fra sykehus:

  • Amputasjoner.
  • Brudd, generelle. Personer under 65 år.
  • Hjerneslag, tidlig rehabilitering.
  • Kreft og bløtdelskirurgi.
  • Orto-geriatriske lidelser.
  • Protesekirurgi hofte eller kne.
  • Ryggkirurgi.

Inntakskoordinator

Vi er også behjelpelig med å svare på spørsmål angående ventetider.

  • Telefon: 77 66 88 11 (kl 08-11, mandag til fredag)
  • Telefaks: 77668866