Svømmeopplæring for voksne

Et tilbud til deg som har vannskrekk eller som aldri lærte å svømme.
Vi hjelper deg å bli trygg i vannet!

Se http://levvel.kurbadet.no/ for nærmere informasjon.