Forskningsprosjektene

RNNK legger vekt på å benytte kunnskapsbasert medisin så langt slik kunnskap finnes. Vi legger også vekt på å dokumentere behandlingseffekt gjennom bruk av validerte måleinstrumenter og objektive målemetoder. FoU-avdeling ledes av epidemiolog, Dr.med. Synnøve Fønnebø Knutsen. 

For å bidra til kunnskapsbasert utvikling samarbeider vi med pasientorganisasjoner, universiteter, kommuner og direktorater, spesialister og rehabiliteringsinstitusjoner i privat og offentlig sektor.

Pågående prosjekter

ATLET-studien

Er et randomisert klinisk forsøk for å teste effekten av intensiv gangtrening med vektavlastning hos pasienter med inkomplett ryggmargsskade. Målet er å gjenvinne stå- og gangfunksjon. Finansiert av Ekstrastiftelsen Helse og Rehabilitering, Helse Nord og Helsedirektoratet.

BONUS-prosjektet

Intensiv funksjons- og styrketrening hos eldre hjemmeboende, 2009 – 2010. Treningstilbud for eldre over 80 år? Deltagerne betaler egenandel.

Huntington-prosjektet

Intensiv rehabilitering av pasienter med Huntingtons sykdom. Finansiert av Helse- og Sosialdirektoratet.

Avsluttede forskningsprosjekt

CP barn og intensiv gangtrening

Intens gangtrening av barn med Cerebral Parese. Avsluttet, tidsperiode 2005 – 2009.
Samarbeid med Barnehabiliteringsenheten, UNN. Finansiert av Helse- og Sosialdirektoratet. Det er ennå ikke publisert artikler.

BONUS-prosjektet (2008-2009)

Samarbeid med Tromsø kommune. Finansiert av Sosial- og Helsedirektoratet. Et treningstilbud for eldre (over 70 år) hjemmeboende personer i Tromsø kommune. Tilbudet bestod i veiledet fysisk aktivitet på land og i vann, samt mental og sosial stimulering.