Rehabilitering

Fysisk aktivitet og sunt kosthold gir grunnlag for god rehabilitering

Moderne forskning indikerer at samspillet mellom nervesystemet og bevegelsesapparatet er mye mer komplekst enn man tidligere har trodd.

Mye tyder f.eks. på at kronisk smerte og funksjonsnedsettelse har vidtrekkende, negativ effekt på nervesystemet. Det er derfor viktig å behandle mennesket som et hele for i størst mulig grad å gjenvinne "tapte" funksjoner.

Tjenestetilbud

Vi leverer et bredt spekter av rehabilitering til våre avtaleparter. Les mer om de forskjellige avtalene:

Helse Nord

RNNK tilbyr opptrening og rehabilitering enten individuelt eller i grupper. Både fastleger, spesialister og sykehus kan henvise personer med forskjellige diagnoser til oss for rehabilitering gjennom vår avtale med Helse Nord.

Nav

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) tilbyr i samarbeid med NAV arbeidsrettet rehabilitering som dag- og døgntilbud.

Nevroplastisitet er hjernens evne til omdisponere og nylæring

Det viser seg også at nervesystemet har langt større evne til å ta i bruk andre områder når et område skades, eksempelvis etter slag.
Denne evne til omdisponering og nylæring kalles nevroplastisitet og er et viktig prinsipp som rehabiliteringen vår bygger på.

Opptrening er ikke begrenset av alder

Det glade budskap er at opptrening av tapte funksjoner ikke synes å være begrenset av alder. Avlastende trening i basseng og treningssal stimulerer og styrker muskler, leddbrusk, hjerte og lunger og har en sentral plass i vårt behandlingsopplegg.

Våre behandlingsmetoder gir bedre rehabilitering

Gjennom bruk av nye og moderne behandlingsmetoder kan treningsmengden økes vesentlig uten at det gir overbelastning.

RNNK har flotte treningsmuligheter i 2 basseng med temperaturer på 30° og 34°, boblebad, stor treningssal og gymnastikksal hvor vi bl.a. gir fellestrening.