Avtale med Helse Nord 2015-2022

Oversikt over rehabiliteringstilbud enten individuelt eller i grupper

RNNK tilbyr opptrening og rehabilitering enten individuelt eller i grupper. Både fastleger, spesialister og sykehus kan henvise personer med forskjellige diagnoser til oss for rehabilitering gjennom vår avtale med Helse Nord.

Ytelsene vi leverer:

Ny avtale med Helse Nord trådde i kraft med virkning fra 01.01.2015 til 31.12.2022. Vi tilbyr et bredt spekter av ytelser som både dag- og døgntilbud. Dagtilbudet er rettet mot pasienter i Nord-Norge.

 

Tilbudene våre er beskrevet med akutelle målgrupper, mål, innhold og praktisk informasjon. Følg lenkene under, eller bruk menyen på venstre side for å lese mer.

YtelseBeskrivelse
1.1Pasienter i habiliteringsstjenstens målgrupper: Barn / Voksne
1.3Langtidsoppfølging av barn etter alvorlig sykdom / skade
1.4Intensiv gangtrening
2Kreft
4Hjerneslag og traumatisk / ervervet hodeskade - subakutt
5Senfølger etter hjerneslag og traumatisk/ervervet hjerneskade
6Nevrologi
7CFS/ME
9Hjertesykdommer

11

Ortopedi
12Andre pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde
13Inflammatoriske revmatiske sykdommer

14

Ikke-inflammatoriske revmatiske sykdommer og muskel/skjelettlidelser
RTRaskere tilbake - I jobb med helseplager


For generell brosjyre, som også sier noe om hvilke gruppetilbud vi kommer til å tilby, trykk her.