NAV

Kurbadet samabeider med NAV

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad (RNNK) tilbyr i samarbeid med NAV arbeidsrettet rehabilitering som dag- og døgntilbud

 

Les mer om de forskjellige tilbudene her:

Dagtilbud
Døgntilbud