Pasientinformasjon

RNNK tilbyr rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå enten individuelt eller i grupper. Både fastleger, spesialister og sykehus kan henvise personer til oss med forskjellige diagnoser.

RNNK tilbyr rehabilitering for følgende personer

 • Kroniske muskel- og bløtdelssmerter
 • Brudd og slitasjeskader i skjelettet
 • Etter ortopediske operasjoner
 • Etter større bløtdelsoperasjoner, inklusive kreftKronisk utmattelsessyndrom og utbrenthet
 • Fatigue etter kreft
 • Fibromyalgi
 • Revmatologiske lidelser, både inflammatoriske og ikke-inflammatoriske
 • Nevrologiske lidelser som  Parkinsons og Huntingtons sykdom, MS og epilepsi
 • Muskelsyke barn og voksne
 • Barn og voksne med cerebral parese
 • Nevrologiske lidelser med behov for Intensiv gangtrening, eller intens opptrening av hånd/arm eller språk.
 • Hjerneslag i subakutt og kronisk fase
 • Traumatisk hjerneskade
 • Personer med behov for arbeidsrettet rehabilitering