Rehabiliteringstilbud etter kreftsykdom - Veien videre

Veien videre er et 3-ukers tilbud for kreftpasienter som har gjennomgått en eller flere former for kreftbehandling, og som opplever et behov for rehabilitering.

Om gruppen

Det er fire gruppeinntak per år med plass til 8 personer i hver gruppe. Vi ønsker å legge vekt på brukers ressurser og muligheter med det mål om at de skal komme tilbake til en normal hverdag så snart som mulig.
Etter seks måneder gjennomføres det ett-ukers oppfølginsopphold.

Formålet med rehabiliteringstilbudet

Målet med tilbudet er å hjelpe til å komme tilbake til en normal hverdag, både psykisk og fysisk, med utgangspunkt i hver enkelt persons målsettinger og behov.

Beskrivelse

I vårt rehabiliteringstilbud vil vi fokusere på ernæring, trening, undervisning, gruppeterapi/ -samtaler, individuelle samtaler, mestring og å komme tilbake til arbeid.

Tilbudet varer i 3 uker (15 virkedager) og består av:

 • Fysikalsk undersøkelse av lege og fysioterapeut ved ankomst og avreise.
 • Daglig (hverdager) gruppetrening i basseng om morgenen (30 minutter) samt gåtur utendørs.
 • Undervisning eller gruppesamtaler (1 time 5 dager hver uke) av lege, fysioterapeut, sosionom/attføringskonsulent, psykiatrisk sykepleier eller ernæringsfysiolog/dietist.
 • Individuelt tilpasset treningsprogram - Fortrinnsvis vektavlastet trening.
 • Daglig (hverdager) individuell kontakt med fysioterapeut 30 minutter. 
     - Behandling av symptomer gjennom mobilisering av ledd og/eller bløtvev. 
     - Veiledning i egentrening. 
     - Veiledning i øvelser for hjemmetrening for opprettholdelse av rehabiliteringseffekt.

Rehabiliteringsopplegget er et samarbeid mellom Reabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Ambulant rehabiliteringsteam ved UNN og Kreftforeningen.

Inntakskriterier

 • Har avsluttet eventuell strålebehandling.

Henvisninger sendes til

Regional Vurderingsenhet for somatisk rehabilitering i Nord-Norge (RVE Nord)

RVE Nord

Adresse

 • Rehabiliteringsklinikken UNN HF
  Postboks 1
  9038 TROMSØ

Telefon

 • 77 62 72 35 eller 77 66 94 34

Henvisning

RNNKs inntakskontor

Telefon

 • 77 66 88 11
 • Telefontid: 08-11 alle hverdager

Henvisning og Inntak

Det er fastlege, spesialist eller sykehus som søker og henviser pasienter.

Alle søknader om rehabilitering ved private institusjoner som gjelder pasienter hjemmehørende i Nord-Norge skal sendes til Regional vurderingsenhet (RVE). Det oppfordres til å henvise elektronisk.

Utfylling av henvisningsskjemaet

Under punkt 5.5 bør det fremkomme eventuelle behov som omfatter:

 • Adferdsmessige behov
 • Funksjonelle behov
 • Medisinske behov
 • Fysiske behov
 • Sosiale behov
 • ADL behov