Våre Verdier

RNNK’s definerte verdier er Respekt, Nyskaping, Nærhet og Kvalitet.

  • Respekt – Respekt for bruker og for andre medarbeidere. Respekt fører til trivsel, åpenhet, trygghet, positive relasjoner og godt samspill.
  • Nyskaping – Nyskapende og innovativ kunnskap i rehabiliteringsarbeid og tilbud følger av forskning. Ny kunnskap gir nye muligheter, nye utfordringer og ”ny glød” til pasienter og ansatte.
  • Nærhet – Nærhet åpner for åpenhet, trygghet, trivsel og konstruktivitet i samarbeidet mellom bruker og ansatte og mellom ansatte.
  • Kvalitet – Kvalitet i rehabiliteringstilbudet gir økt forutsigbarhet i resultat og tillit hos brukeren med økt vilje til samarbeid og satsning.

Pasienten i fokus

Disse verdiene styrer vårt møte med og tilbud til vårt sentrale objekt: pasienten, som selv må medvirke til utformingen av rehabiliteringsprosessen med egne definerte mål og egen innsats for å nå målene.

Vår behandlingstilnærming bygger også på kunnskapen om nevroplastisitet – at sentralnervesystemet og dermed kroppsfunksjoner kan endres gjennom stimulering enten det er på det somatiske eller kognitive plan.

RNNK henvender seg til alle pasienter med behov for rehabilitering innen de diagnosegrupper vi har tilbud til, uansett rase, religion eller politisk tilknytning.
Arbeidsformen er tverrfaglig teamarbeid der ulike yrkesgrupper samarbeider med pasient for at denne skal nå sine rehabiliteringsmål.