Nettsiden og Rettigheter

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS, heretter RNNK,
eier domenet og nettsiden kurbadet.no i sin helhet.

Nettsiden kan ikke brukes av noen andre enn RNNK i noen som helst form uten skriftlig samtykke fra RNNK. Dette gjelder også bruk av logo.

RNNK er ansvarlig for nettsiden sitt innhold, bruksområde, rettigheter, distribusjon og markedsføring.

Personvern

Som Internettbruker etterlater du elektroniske spor som gir andre mulighet til å følge dine aktiviteter på nettet. RNNK samler inn denne typen informasjon kun for statistiske analyser.

Vi er ikke interessert i din personlige nettbruk, og bruker derfor denne informasjonen kun til statistikk for å utbedre nettsiden vår.

Din personlige nettbruk er underlagt taushetsplikt og vil bli anonymisert.

Vi gir ikke fra oss opplysningene til andre.

For å hente inn denne informasjonen tar RNNK i bruk såkalte informasjonskapsler og vi bruker Google Analytics for å foreta nettanalyse som gir innsikt i nettstedtrafikken.

Alle rettigheter forbeholdes

Innhold, layout og samlingene av opplysninger på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Bruken av nettsiden gir ikke brukeren rett til å kopiere lyd, kategoristruktur, tekst og/eller bilder som inngår i nettstedet utover det som er nødvendig for å bruke informasjonen på normalt vis.

RNNK tar intet juridisk ansvar for at søkeresultatene er relevante eller fullstendige i forhold til det søkeresultatet brukeren ønsker, eller at nettstedene det lenkes til, er i bruk.

Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av Åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen relevant lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra RNNK. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.

Digital kopiering og spredning

Uten direkte avtale med RNNK er enhver kopiering, lagring og tilgjengeliggjøring forbudt. Bruk av dette materialet i strid med avtale eller lov vil bli rettslig forfulgt.

Innholdet og oppdatering

RNNK har ansvar for innhold og oppdateringer og søker å holde nettsiden mest mulig oppdatert og korrekt. RNNK har likevel intet ansvar for feil innhold som refereres til annen part eller som lenke.

RNNK gjør tilgjengelig for brukeren informasjon om og lenker til nettsteder som definerer som relevant i forhold til vårt fagfelt.

Bruker kan ikke kreve erstatning for feil eller driftsavbrudd hos RNNK eller nettsiden. RNNK har intet ansvar for skade eller annet ifm ødeleggelse av data, avbrudd, ikke levert informasjon, feilaktig levert e.l.

Drupal og åpen kildekode

Denne nettsiden er publisert ved bruk av publiseringsverktøyet Drupal, som er skrevet i php. Drupal er basert på åpen kildekode og lisensiert under GNU General Public License.

Design og CMS

RNNK har engasjert Reibo til å utforme et pedagogisk design og
Ramsalt Lab for til å lage en god CMS-løsning ved bruk av Drupal.