Forskningsprosjektet BONUS

Intensiv funksjons- og styrketrening hos eldre hjemmeboende, 2009 – 2010. Treningstilbud for eldre over 80 år?

Prosjektet var et samarbeid mellom Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad og Tromsø kommune, og var støttet av Sosial- og Helsedirektoratet.