Helsepersonell

Informasjon angående helsepersonell og RNNK

Nedenfor finnes informasjon som er tiltenkt helsepersonell. Informasjon om Ytelser vil tilbyr, vårt rehabiliteringstilbud og de vanligste diagnoser våre pasienter har er også tilgjengelig fra denne nettsiden.

Henvisning og ventetider

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS tar imot pasienter etter skriftlig henvisninger fra primærhelsetjenesten (eksempelvis fastlege), spesialister eller sykehus.

I henhold til Pasientrettighetsloven plikter vi å vurdere alle henviste pasienter innen 30 virkedager (6 uker) fra henvisningen er mottatt. Et søknadsteam saksbehandler innkommende henvisninger en gang per uke.

Egenandel og frikort

Når man mottar rehabilitering hos RNNK må man betale egenandel for rehabiliteringen man mottar.

Frikort og egenandelstak 2 er ikke det tradisjonelle frikortet man kan bruke hos eksempelvis fastlegen. Frikort 2 inngår blant annet ved egenandeler ved opphold hos godkjente opptreningsinstitusjoner,slik som RNNK.

Forskning og utvikling

RNNK legger vekt på å benytte kunnskapsbasert medisin så langt slik kunnskap finnes. Vi legger også vekt på å dokumentere behandlingseffekt gjennom bruk av validerte måleinstrumenter og objektive målemetoder. FoU-avdeling ledes av epidemiolog, Dr.med. Synnøve Fønnebø Knutsen.

For å bidra til kunnskapsbasert utvikling samarbeider vi med pasientorganisasjoner, universiteter, kommuner og direktorater, spesialister og rehabiliteringsinstitusjoner i privat og offentlig sektor.